EN | HR | DE

Eu Fondovi

Naziv projekta: Optimiziranje poslovanja poduzeća Euromarine d.o.o.

Korisnik: EUROMARINE d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0144

Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2

Kratki opis projekta:

Poduzeće Euromarine d.o.o. specijaliziralo se za usluge u nautičkom turizmu. U tom smjeru radi kontinuirano na poboljšanju usluga. Ovim IKT projektom obuhvaća aktivnosti:

- nadogradnje postojećeg ERP sustava novim modulima

- nadogradnju postojeće mobilne aplikacije Euromarine Charter za iOS i Android

- izradu nove mobilne B2B aplikacije Euromarine Finance za iOSNabava i instalacija CRM poslovnog rješenja


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH i sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje u globalnim tržištima kroz povećanje konkurentnosti MSP-a.

2. Svrha projekta je ojačati međunarodnu tržišnu poziciju poduzeća Euromarine d.o.o. nadogradnjom ERP sustava i izradom mobilne aplikacije radi poboljšanja poslovnih procesa i interakcije s klijentima.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

Ukupna vrijednost projekta: 700.560,00 kn

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 455.300,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 20.1.2020. – 20.1.2021.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

E-mail: natječaj@euromarine.hr


Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća EUROMARINE d.o.o.“